sarenurgokben

Prof. Dr. Sarenur GÖKBEN

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı

SAĞLIK KÖŞESİ

Psikomotor Gelişim

Çocuklar hem büyüme hem de gelişme gösteren özel canlılardır. Doğumdan sonra kilo alır, boyları uzar, başları büyür. Büyüme ile birlikte yeni beceriler kazanırlar; bu gelişime psiko motor veya nöromotor gelişme denir. Gelişme dört ana alanda olur: Kaba motor gelişme: baş kontrolü, dönme, oturma, emekleme, ayakta durma yürüme, merdiven çıkma gibi özellikler bu grupta yeralır. İnce motor gelişme: Küçük kaslarla yapılan becerileri kapsar, göz hareketleri, el parmaklarını kullanma gibi. Dil gelişimi: Konuşma becerisinin kazanılmasıdır. Sosyal beceri veözbakım: Kişilerle ilişki kurmanın başlaması, kendi bakımıyla ilgili becerilerin kazanılmasıdır...

Febril Konvilziyon (Ateşli Havale)

Febril konvülziyon 6ay-5 yaş arasındaki çocuklarda, ateşe bağlı ortaya çıkan, yaşa bağımlı nöbetlerdir. Belli bir yaş aralığında görülür. Ateşin nedeni çocukluk çağında görülen herhangi bir enfeksiyon olabilir. Görülme sıklığı nedir? Febril konvülziyon, 5 yaşın altındaki yüz çocuğun 2 ila 5’inde görülür. Febril konvülziyon neden olur? Bazı ailelerde febril konvülziyona genetik bir yatkınlık söz konusudur. Ailede, başka bireylerde de, çocukken febril nöbet geçirme öyküsü vardır. Febril konvülziyon genetik geçişli olan, birden fazla genle geçiş gösteren bir durumdur. Bu kişilerde, belli yaş aralığında, ateş, nöbeti tetikler. Beş yaşından sonra bu özellik kaybolur. ..

Migren

Migren

Migren nedir? Beyin damarlarında geçici genişleme ve bazı inflamatuvar kimyasal aracı maddelerinartışı sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı başağrısıdır. Başağrıları ataklar şeklinde gelir, başağrısı atakları arasında, hasta tamamen normaldir, yakınması yoktur. Migren başağrısında, belli bir dönem başağrıları sık gelir, daha sonra ağrısız bir dönem olur. Hastalık iyilik ve kötülük dönemleri ile seyreder. Migrende genetik yatkınlık var mıdır? Evet. Migren gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur. Migrenli hastaların ailelerinde, migren başağrısı, ve taşıt tutması gibi migren eşdeğeri kabul edilen durumlara daha sık görülür. Migren sıklığı nedir? Migren başağrısına ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HER YAŞTA rastlanır...

Epilepsi

Nöbet Nedir? Beyin hücrelerinin yani nöronların anormal, artmış aktiviteleri sonucu, kişinin bilincinde ve hareketlerinde görülen değişikliklerdir. Nöbetler, ataklar halinde gelir. Atak aralarında, hastada belirti görülmez. Epilepsi nedir? Beyin hücreleri, doğuştan gelen özellikler (Genetik nedenler) veya sonradan olan hasarlanmalar sonucu, kendi başına, kolayca anormal elektriksel aktivite oluşturur hale gelebilirler. Artmış elektriksel aktivite nöbetlere yol açar. Nöbetlerin tekrarlayıcı bir hal aldığı beyin hastalığına EPİLEPSİ denir. Epilepsi ne kadar sık görülür? Tüm toplumda görülme sıklığı bin kişide beştir. Çocukluk çağında epilepsi daha sık görülür. Her 100 çocuktan birisinde epilepsi vardır...

GÜVENİLİR TEŞHİS VE DOĞRU TEDAVİ İÇİN

ANLAŞMALI KURUMLAR