Prof. Dr. Sarenur Gökben, çocuk nörolojisi (pediyatrik nöroloji) uzmanıdır. Manisa’da doğdu, ilk, orta eğitimini İzmir’de aldı, 1980 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden ikincilikle mezun oldu. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları uzmanlık eğitimini Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı’nda 1985 yılında tamamladı. 1991 yılında Ege Üniversitesi Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı’nda,  Çocuk  Nörolojisi yan dal uzmanlık eğitimini  tamamlayarak Çocuk nöroloğu (Pediyatrik nörolog) ünvanını aldı. 1990 yılında doçent, 1997 yılında profesör oldu.  

      1991-1992 yılları arasında Kindergeneeskunde Kinderneurologie/ Leuven Belgium’da  Çocuk Nörolojisi Bölümünde çalıştı. 1994-2020 yılları arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı Çocuk Nörolojisi Bilim Dalı başkanı olarak görev yaptı.İngilizce bilen  Prof. Dr.Sarenur Gökben’in   uluslararası  ve ulusal dergilerde yayımlanmış  iki yüzü aşkın makalesi bulunmaktadır.   

Dr. Gökben iki çocuk annesidir.