ÇOCUKLARDA NÖROMOTOR GELİŞİM

Çocuklar hem büyüme hem de gelişme gösteren özel canlılardır. Doğumdan sonra kilo alır, boyları uzar, başları büyür. Büyüme ile  birlikte yeni beceriler kazanırlar; bu gelişime psiko motor veya nöromotor gelişme denir. Gelişme dört ana alanda olur: 

  1. Kaba motor gelişme: baş kontrolü, dönme, oturma, emekleme, ayakta durma yürüme, merdiven çıkma gibi  özellikler bu grupta yeralır. 
  2. İnce motor gelişme: Küçük kaslarla yapılan becerileri kapsar, göz hareketleri, el parmaklarını kullanma gibi. 
  3. Dil gelişimi: Konuşma becerisinin kazanılmasıdır.
  4. Sosyal beceri veözbakım: Kişilerle ilişki kurmanın başlaması, kendi bakımıyla ilgili becerilerin kazanılmasıdır.

Günümüzde çok sayıda erken doğan (prematür) bebekler vardır. Bu bebeklerin gelişimi izlenirken düzeltilmiş yaşları kullanılır ve düzeltilmiş iki yaşın sonunda akranlarının gelişimini yakalaması beklenir. 

Eğer bebek doğum öncesi , doğum sırası  veya sonrasında beyni olumsuz etkileyen bir olayla karşılaşmışsa psikomotor gelişiminde aksamalar ortaya çıkabilir. Bu problemlerin erken saptanması, doğru düzeltici önlemlerin alınması önemlidir. Çünkü ilk yaşlarda beynin plastisite denilen özelliği, başka hücrelerin, yapıların bu görevleri üzerine almasına izin verir. 

Bu yüzden gelişimsel izlem, özellikle riskli bebeklerde  çok önem taşır.