1) NONEPİLEPTİK PAROKSİSMAL FENOMENLER 

Ayın Kitabı no: 77, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova – İzmir 1995. 

2)SEREBRAL FELÇTE YAKLAŞIM 

Ayın kitabı no: 82, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova- İzmir, 1996.  

3)PEDİATRİK PROPEDÖTİK FİZİK BAKI VE SEMPTOM BİLGİSİ, Bölüm Yazarlığı, Ege Çocuk Vakfı yayınları, İzmir, 2001. 

4)PEDİATRİK ACİLLER.   Bölüm Yazarlığı , Celal Bayar Üniversitesi  Manisa 2003. 

5)ÇOCUK NÖROLOJİSİ. Bölüm yazarlığı, Ankara, 2010.   

6)ÇOCUKLUK ÇAĞINDA EPİLEPSİ, Bölüm Yazarlığı, EÜTF Halk Kitapları No: 37, 2011. 

7)ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI. Bölüm Yazarlığı,  Ege  Çocuk Vakfı Yayınları. İzmir. 2014.  

8)PEDİATRİNİN ESASLARI. Bölüm yazarlığı:  Nörokutanöz Hastalıklar, Nobel tıp kitapevleri, İstanbul, 2016. 

9)CURRENT PEDİATRİ, Çeviri, 2017. 

10)SEREBRAL PALSİ SEREBRAL FELÇ  BEYİN FELCİ.  Editör/ Bölüm Yazarı.  Nobel tıp kitapevleri, İstanbul, 2017. 

11)TEMEL PEDİATRİ, Bölüm Editörlüğü, Yazarı. Güneş tıp kitapevleri, İstanbul,2020.