Migren

MİGREN

Migren nedir? 

Beyin damarlarında geçici genişleme ve bazı inflamatuvar kimyasal aracı maddelerinartışı  sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı başağrısıdır Başağrıları ataklar şeklinde gelir, başağrı atakları arasında, hasta tamamen normaldir, yakınması yoktur. Migren başağrısında,  belli bir dönem başağrıları sık gelir, daha sonra ağrısız bir dönem olur. Hastalık iyilik ve kötülük dönemleri ile seyreder. 

Migrende genetik yatkınlık var mıdır? 

Evet. Migren gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur. Migrenli hastaların ailelerinde, migren başağrısı, ve taşıt tutması gibi migren eşdeğeri kabul edilen durumlara daha sık görülür. 

Migren sıklığı nedir? 

Migren başağrısına  ÇOCUKLUK ÇAĞINDA HER YAŞTA rastlanır. Yaş büyüdükçe migren görülme sıklığı artar.  Yedi yaşından küçük çocuklarda migrenin görülme sıklığı % 2.5 iken, yedi yaş-ergenlik çağı arasında bu oran, % 5’tir. Ergenlik çağından sonra kızlarda görülme sıklığı daha da artar (%10). Migrenli çocukların bazılarındabebeklik dönemlerinde tekrarlayan kusma, dengesizlikaraba tutması gibi  migren    öncüsü belirtiler görülebilir.    

Neler migren başağrısını tetikler/ arttırır? 

Stres (Migren ağrıları daha çok okul döneminde sıklaşıryaz tatilinde azalır veya hiç olmaz) 

Açlık  

Uykusuzluk 

Aşırı fiziksel  yorgunluk 

Hormonal değişiklikler (östrojen düzeyinin azalması migren atağını uyarıradet döneminde ataklar sıklaşır ve şiddetlenirme-napoz ve gebelikte  atak sıklığı azalır)  

Çevre faktörleriısıışıksıcaksoğukgürültükoku 

Migrenin besinler ile ilişkisi var mıdır? 

Bazı besinlerbeyin damarlarını genişleten maddeler içerirBu besinlerin alınmasıbazi hastalarda başağrılarını uyarabilir. Her aile hangi besinlerinçocuğunda başağrısına neden olduğunu gözlemleyebilirGenel olarakkolaçaykahve,  gibi    içeceklermonosodyum glutamat eklenmiş salam/sosis gibi yiyeceklerin verilmemesi uygundur.  Peynir içindeki tiramin  maddesi  yüzünden migren ataklarını uyarabilir ancak peynirin tetiklediği migren atakları nadirdir 

Migren başağrısı ne kadar sürer? 

Migren başağrısı 4- 72 saat arasında sürer. Ancak çocukluk çağında daha kısa süreli migren atakları görülebilir (2 saat).  

Migren ağrısının özellikleri nelerdir? 

Migren başağrısı genelde  tek taraflı, şiddetli, zonklayıcı  karakterdedir. Ancak çocuklarda iki taraflı başağrısı  da (bütün alında, her iki şakak bölgesinde gibi)  sıkça görülür. Ağrıya çoğu kez bulantı ve /veya kusma eşlik eder. Hasta kusunca rahatlar. Gürültü ve ışıktan rahatsız olur, Koşup oynamaz, yatmak ister. 

Aile olarak neler yapmalıyız? 

Öncelikle Migren başağrısının zaman zaman azalıp artacağını, ancak ömür boyu sürebileceğini bilmeliyiz. 

Ağrıyı tetikleyen nedenlerden uzak durunuz. 

Uzun süreli açlıktan  sakınınız. 

Uyku saatlerinin düzenli olmasına ve çocuğuunuz yeterli süre uyumasına özen gösteriniz.  

Uyarıcı besinleri vermeyiniz.  

Ağrı atağı başladığında hastaya, hekiminizin önerdiği ilaçları veriniz. 

Çocuğun karanlık, sessiz bir ortamda uyumasını sağlayınız. 

Muayeneye geldiğinizde doktorunuza göstermek üzere BAŞ AĞRISI GÜNLÜĞÜ tutunuz. Baş ağrısı günlüğüne şunları not ediniz: 

1.Baş ağrısının yeri 

2.Başağrısının özelliği (Zonklayıcı, sıkıştırıcı gibi) 

3.Başağrısının süresi 

4.Bulantı ,kusma eşlik edip etmediği 

5.Hastanın ses ve ışıktan rahatsızlık duyup duymadığı  

6.Varsa başağrısı öncesi bulgular (göz önüne ışık gelmesi, şimşek çakma, renkli cisimler görme, görememe, vücutta uyuşukluk gibi)  

Ağrının ağrı kesici ilaçlarla veya uykuile  düzelipdüzelmediği. 

 

Eğer çocuğunuzda;  

Önceki ataklardan daha şiddetli başağrısı ve başka yeni belirtiler varsa 

Ağrı özellikleri değiştiyse  

Ağrı sıklığı artış gösterdiyse doktorunuza bu durumu bildiriniz.