1. Febril konvülsiyon. EÜTF Tıpta Sürekli Eğitim Programı, EÜTF Atatürk Kültür Merkezi  05.05.1993, İzmir. 
 2. Çocukta büyüme ve gelişme. EÜTF Çocuk Psikiatrisi Bilim Dalı, 24.09.1993, İzmir. 
 3. Çocukta mental retardasyonun organik nedenleri. EÜTF Çocuk Psikiatrisi Bilim Dalı, 26.11.1993, İzmir. 
 4. Febril konvülsiyon. Milli Pediatri Derneği İzmir Şubesi  XVII.Meslek İçi Eğitim Semineri, 04.12.1993, İzmir.  
 5. Uyku bozuklukları ve mastürbasyon. XXI. Ortadoğu ve Akdeniz Pediatri Dernekleri Birliği Kongresi, 25.10.1993, İzmir  
 6. Çocukluk çağı strokları. Dr. Behçet Uz Hastanesi Konferansı, 30.03.1994, İzmir. 
 7. Serebral felç ve yönetimi. Milli Pediatri Derneği İzmir şubesi, XXII. Meslek içi Eğitim Semineri, 07.05.1994, İzmir. 
 8. Serebral felçte yaklaşım, EÜTF Tıpta Sürekli Eğitim Programı, 28.12.1994, İzmir.  
 9. Çocukluk çağı epilepsisinin kliniği, tanı ve tedavisi. EÜTF Tıpta Sürekli Eğitim Programı , 17.04.1996, İzmir.  
 10. Yenidoğan konvülsiyonları  IV. Çocuk nörolojisi günleri 11-14 kasım1998. 
 11. Çocukluk çağında inme, Gazi üni. Eğitim seminerleri VI, 6-8 mayıs 1999,Ankara. 
 12. Çocukluk çağı dil gelişim bozuklukları. Milli Pediatri derneği İzmir şubesi 20.01.2000. 
 13. Nöroimmunolojik hastalıklar II. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 14-16 mayıs 2000, Ankara. 
 14. Epilepsili çocuğa yaklaşım ve tedavide yenilikler. Prof. Dr. M. Başaran Mezuniyet sonrası Eğitim Kursu, XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2001, İzmir. 
 15. Başağrısı. XXXVII. Türk Pediatri Kongresi, 14-18 Mayıs 2001, İzmir. 
 16. Çocukluk Çağında başağrısına yaklaşım / Çocukluk çağı migreni. Ege Dahili TıpGünleri  25-27 Nisan 2002,İzmir. 
 17. Febril konvülsiyonlu hastaya yaklaşım. Konferans1. Ege Dahili Tıp Günleri  25-27 Nisan 2002,İzmir.  
 18. Kollajen vasküler hastalıklarda nörolojik bulgular (Sistemik hastalıkların nörolojik komplikasyonları) 46. Milli Pediatri Kongresi 15-19  Ekim 2002, Mersin.  
 19. Primer jeneralize epilepsiler. 1. Çocuk Nörolojisi Günleri 28 şubat-2 mart 2003, Kayseri. 
 20. Febril konvülsiyonlar. Konferans Uşak Tabip Odası aktivasyonu, 5Mart 2003 Uşak. 
 21. Çocukluk çağı jeneralize epilepsileri. II. Ege Dahili Tıp Günleri, 26-29 mart 2003, İzmir. 
 22. Epilepsi paneli  / yeni antiepileptik ilaçlar. V. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 20-23 Mayıs 2003, Adana.  
 23. Koma.  39. Türk  Pediatri Kongresi 17- 22  Haziran 2003, Nevşehir. 
 24. Psikomotor gelişim gecikmesi / hekimimize danışalım III. Ege Dahili Tıp Günleri 14-17 nisan 2004, İzmir. 
 25. Çocukluk çağı absans epilepsisi 4. Ulusal Epilepsi Kongresi 9-12 haziran 2004, Ankara. 
 26. Guillain Barre sendromu VI. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 12-15 Mayıs 2004, Ankara. 
 27. Metabolik hastalıklar ve epilepsi. Eylül 2004,  Adana. 
 28. Konvülsiyona  acil yaklaşım. 41. Türk Pediatri Kongresi. 22-25 Haziran 2005 Ankara. 
 29. Yenidoğan ve sütçocuğundan ergenlik çağına epilepsi seri seminerleri- 1. Çocuk Nörolojisi Vakfı.21 Ekim 2005, Antalya.  
 30. Dirençli epilepsiler. Mart 2006, Kayseri. 
 31. Akut  Bilinç bozuklukları.  VIIII. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 3-6 Mayıs 2006, Ankara.  
 32. Spastisite CP Kongresi Eylül 2007, Ankara.  
 33. Vertigoya yaklaşım. X.Ulusal Çocuk nörolojisi Kongresi, 28-31 Mayıs 2008,  Trabzon. 
 34. Süt çocuğu epileptik sendromları  4. Ulusal Epilepsi Kongresi, İzmir 2008 
 35. Antiepileptik ilaçların kemik metabolizmasına etkileri. 11. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. Mayıs 2008, İstanbul.  
 36. Çocukluk çağında Guillain Barre sendromu ve Akut transvers myelit. Nöromusküler ve Nöroimmunoloji kursu. Mart 2009,Trabzon. 
 37. Yenidoğan nörolojik muayene ve riskli yenidoğan. DAHED pediatri Sempozyumu. Aralık 2009, Denizli. 
 38. Yeni immunomodülatuvar tedaviler. Nöroimmunoloji paneli. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 26-29 Mayıs 2010, Konya. 
 39. Epileptogenez ve Antiepileptik ilaçlar. 12. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi, 26-29 Mayıs 2010, Konya. 
 40. Özel nöbetler.13. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi 24-27 Mayıs 2011 Kapadokya. 
 41. Çocukluk çağı baş dönmelerine klinik yaklaşım. Çocuk Nörolojisi günleri -7, 19-20 Kasım 2011, Gaziantep. 
 42. Çocuklukta epileptik ensefalopatiler ve EEG.  29. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG-EMG kongresi. 3—7 Nisan 2013, Antalya. 
 43. Febril ve afebril konvülziyon tedavisi. EÜTF 10.Reçete günleri ve birinci basamakta pediatrik aciller. 17-19 Nisan 2013, İzmir. 
 44. Epileptik ensafalopatiler panel:  İnfantil epileptik ensafalopatiler: Klinik yaklaşım. XV. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 22-25 Mayıs 2013, Sivas. 
 45. Uzmanına danışalım: Gördüğüm epilepsi mi değil mi? (Video gösterimli interaktif sunum). 7. Pediatri ve 3. Pediatri hemşireliği Günleri. 28-31 Mayıs 2013. İzmir. 
 46. Çocukluk Çağı Epilepsi Olguları . Episkop, 9 Kasım 2013, İzmir. 
 47. Nörometabolik Hastalıklar ve Epilepsi, 9. Ulusal  Epilepsi  Kongresi. 15 ‐  19 Mayıs 2014, Fethiye. 
 48. Pediatrik Yan Dallarda Yenilikler. 50. Türk Pediatri Kongresi. 26-30  Mayıs  2014, Antalya 
 49. Psikomotor gelişim ve gelişimsel sorunlar.I.Ege-Kuzey Kıbrıs Pediatri Buluşması, 5. Kuzey Kıbrıs Pediatri sempozyumu.  1-2 kasım 2014, Lefkosa. 
 50. Cerebral palsy ve epilepsi. 5.Uluslararası “Cerebral Palsy” ve Gelişimsel Bozukluklar Kongresi. 20-23 Kasım 2014, İstanbul. 
 51. Çocuk olgularla nöbet özellikleri I.Semiyoloji Türk Epilepsi ile Savaş Derneği. 7 Mart 2015, İzmir. 
 52. ESES Olgularının Tedavi ve Prognozları. 31. Ulusal Klinik Nörofizyoloji EEG – EMG Kongresi. 08 – 12 Nisan 2015, Antalya. 
 53. Otoimmun ensefalitler. Klinik yaklaşım: 17.ulusal Çocuk Nöroloji Kongresi. 6-9 Mayıs 2015, İzmir. 
 54. Nörolojik Muayene ve değerlendirme, 19. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 20 – 24 Nisan 2017, Antalya.   
 55. Hipotonik bebek klinik ve etiyolojik değerlendirme. Çocuk Dostları Kongresi. 06-08 Mart 2017, İstanbul.  
 56. Yeni Nesil Dizi Analizi. Çocuk Nörolojisi Temel Genetik Kursu. 6-7 Nisan 2017, İzmir. 
 57. Konvülziyon Olgularında Yaklaşım. İntörn Hekimlik Kongresi: Olgu Örnekleriyle Tanı ve Tedavi Yaklaşımı. 8-9 Mayıs 2017, İzmir. 
 58. Serebral venöz tromboz. Çocuk Nöroloji Kış Sempozyumu: Akut Pediatrik Nöroloji. 3-4  Kasım 2017, Mersin. 
 59. Epileptik ensefalopatiler. 20.Ulusal Çocuk Kongresi, 2-6 mayıs 2018, Bafra, Kıbrıs. 
 60. Vitamin yanıtlı genetik metabolik epilepsiler. 20.Ulusal Çocuk Kongresi, 2-6 mayıs 2018, Bafra, Kıbrıs. 
 61. Epileptik ensefalopatiler, Genetik toplantısı, Dokuz eylül Tıp Fakültesi, 8.12.2018, İzmir. 
 62. Vitamine  bağlı epilepsiler, Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi. 13-15.12.2018, İzmir. 
 63. Yenidoğan nöbetleri/ EEG. Ulusal Çocuk Nörolojisi Kongresi. 1-5 Mayıs 2019, Muğla. 
 64. Postenfeksiyöz sinir sistemi hastalıkları. Pediyatrik Nöroloji Sınıfı. 5-7 Nisan 2019, Malatya. 
 65. Neonatal başlangıçlı epilepsiler. 2. Mersin Çocuk Nörolojisi Kış Sempozyumu.  8-9 Kasım, 2019, Mersin. 
 66. Gelişim geriliğine yaklaşım. Pediatriyada Yenilikler beynelmilel tıbbi konferansı.Ekim 2019,Baku,Azerbeycan
 67. İnfantil epilepsiler.  Pediatriyada Yenilikler beynelmilel tıbbi konferansı. Ekim 2019,Baku,Azerbeycan
 68. Periferik nöropatiler. Pediatriyada Yenilikler beynelmilel tıbbi konferansı. Ekim 2019,Baku,Azerbeycan
 69. Epilepsi ve Psikiyatrik komorbidite, 14 mart 2020, İzmir. 
 70. Yeni normalleşme süreci: Çocuk nörolojisi pratiği & pediyatrik epilepsiye yaklaşım. Webinar, 4 temmuz 2020.  
 71. Nöbetli çocuğa yaklaşım. Türkiye Milli Pediatri Derneği İnteraktif – Olgularla Çocuk Hekiminin Bir Günü. 15-17 Ekim 2020, online. 
 72. Özel paternler. Temel EEG kursu. 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2018, 2020. 
 73. Amplitüd integrated EEG. İleri EEG kursu. 2015, 2016, 2017, 2018, 2019.