1. Özkınay C, İnci R, Tütüncüoğlu S: Bir brusella orbital sellülit olgusu. İzmir Çocuk Hastanesi Tıp Bülteni, I(2): 88-91, 1985.
 2. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Aydoğdu S: Moebius sendromu. Ege Üni Tıp Fak Dergisi, 27(3): 1099-1102, 1988.
 3. Tütüncüoğlu S, Kendir G, Tunçyürek M: Çocukluk çağında Hashimoto hastalığı. İzmir Çocuk hastanesi Tıp Bülteni, IV(2): 61-70, 1988.
 4. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Özkınay C, Bilgin S: Ansefalitlerde prognozun değerlendirilmesinde klinik ve EEG bulguları. Nörolojik Bilimler Dergisi, 5(3-4): 173-176, 1988.
 5. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Özkınay C, Mutluer S: Kabakulak menengoansefaliti sonrası gelişen aquaduktus stenozu. Nörolojik Bilimler Dergisi, 5(3-4): 224-225, 1988.
 6. Elmas N, Sevinç E, Memiş A, Üstün Ee, Toprak F, Tütüncüoğlu S: Çocuklarda nöromüsküler problemlerde ultrasonografi. Nörolojik Bilimler Dergisi, 6(3-4): 31-35, 1989.
 7. Tütüncüoğlu S, Arıcan G, Özgür T: Rett sendromu. Nörolojik Bilimler Dergisi, 6(3-4): 161-162, 1989.
 8. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Akıllı M: Antikonvülsan alan olgularda D vitamini metabolizması. Ege Üni Tıp Fak Dergisi, 28(1): 105-110, 1989.
 9. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Taneli B, Kavaklı K: Antiepileptik ilaçların tiroid fonksiyonlarına etkisi. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(1): 111-118, 1989.
 10. Özgür S, Tütüncüoğlu S, Arıcan G: D vitaminine bağlı rahitis. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(1): 399-403, 1989.
 11. Çetingül N, Çoker M, Tütüncüoğlu S, Özkınay C: Santral sinir sistemi infeksiyonlu olgularda akut dönemde beyin- omurilik sıvısında C – reaktif protein değerlendirilmesi. İnfeksiyon Dergisi, 3(2): 171-176, 1989.
 12. Tütüncüoğlu S, Demir E, Özgür T: Febril konvülsiyonlu olgularda IgAdeğerleri. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(2): 559-567, 1989.
 13. Tütüncüoğlu S, Çetingül N, Özgür T, Pirhan A: Epileptik olgulardaserum manganez, çinko, magnezyum düzeyleri. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(2): 569-574, 1989.
 14. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Aydınok A: Febril konvülsiyonlu olgularda epilepsi gelişimi. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(2): 675-681, 1989.
 15. Tütüncüoğlu S, Özgür T, Kavaklı K: Akut tranvers myelopati. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(3): 1127-1132, 1989.
 16. Tütüncüoğlu S, Kültürsay N, Özgür T, Aydoğdu S: Malnütrisyonlu olgularda serum IgE düzeyleri. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(4): 1751-1755, 1989.
 17. Tütüncüoğlu S, Akıllı M, Özgür T: Distonia muskulorum deformans. Ege Ün Tıp Fak Derg 28(4): 1857-1860, 1989.
 18. Tütüncüoğlu S, Kültürsay N, Çetingül N, Özgür S, İnci F,Sezak M: Malnütrisyonlu olgularda serum bakır değerleri. Ege Ün Tıp Fak Derg28(6): 2701-2704, 1989.
 19. Cin A, Tütüncüoğlu S, Çetingül N, Özgür T: Febril konvülsiyonlu olguların retrospektif değerlendirilmesi. İzmir Dev Hast Tıp Derg XXVIII(1): 58- 62, 1990.
 20. Çetingül N, Batu N, Özkınay C, Tütüncüoğlu S: Santral sinir sistemi tutuluşlu kabakulak olgularında prognoz. İnfeksiyon Derg (Turkish J of Infection) 4(1): 87-93, 1990.
 21. Tütüncüoğlu S, Arıcan G, Yenigün A, Özgür T, Parlar A: Antikonvülsan ilaçların elektrokardiyogram (EKG) üzerine etkileri. Ege Ün Tıp Fak Derg 29(1): 40-42, 1990.
 22. Tütüncüoğlu S, Taneli B, Özkınay C, Öztop F, Özercan R, Apaydın B: Osteogenezis imperfekta. Ege Ün Tıp Fak Derg 29(1): 62-66, 1990.
 23. Tütüncüoğlu S, Çoker M, Özgür T: Akut serebellar ataksi. Ege Ün TıpFak Derg 29(1): 53-56, 1990.
 24. Tütüncüoğlu S, Batu N, Özgür T: Febril konvülsiyonlu olguların aile bilgi düzeyinin değerlendirilmesi. Ege Ün Tıp Fak Derg 29(1): 46-49,1990.
 25. Tütüncüoğlu S, Meral A, Özgür T: Antikonvülsan ilaçların serum immunglobulin düzeylerine etkisi. Ege Tıp Dergisi 29(1): 43-45, 1990.
 26. Vardar F, Kültürsay N, Tütüncüoğlu S: Hipoksik iskemik ansefalopati (Yönetim ve prognoz). Ege Tıp Dergisi 29(4): 905-909, 1990.
 27. Tütüncüoğlu S, Aydınok Y, Kütükçüler N, Kuzu F, Payzın S, Özgür T: Clinical perspective in Kawasaki disease. Report of two cases. Med J of Ege University 1(2): 122-125, 1991.
 28. Tütüncüoğlu S, Yener E, Özkınay C, Özgür T, Mir S, Aydoğan A,Selçuki D: A review of neurofibromatosis cases. Med J of Ege University 1(4):198-203, 1991.
 29. Kültürsay N, Tütüncüoğlu S, Körübaşı Ff, Meral A, Karadadaş N, Özdemir N: A comparative evaluation of perinatal risc factors of neonatal mortality in the early and late 1980’s. Med J of Ege University 1(4):204-208, 1991.
 30. Selçuki D, Tütüncüoğlu S, Kumral K: Pontin hemorajiye bağlı pür motor hemipleji. Ege Tıp Dergisi 30(3): 415-416, 1991.
 31. Demir E, Tütüncüoğlu S, Köprübaşı F, Özgür T: Toplumumuzun epilepsi konusunda bilgi düzeyi. SSK Tepecik Has Derg 1(3): 225-228, 1991.
 32. Tütüncüoğlu S, Sönmez F, Kütükçüler N, Demirtaş E: A case of Lafora Body Disease. Med J of Ege University 2(3-4), 261-263, 1992.
 33. Tütüncüoğlu S, Aydınok Y, Özgür T, Ergezen G: İnatçı çocukluk çağı epilepsilerinde intravenöz immunglobulin kullanımı. Ege Tıp Dergisi 32(1-2): 181-184, 1993.
 34. Tütüncüoğlu S, Özyürek R, Bekçi Ş, Parlar A, Özgür T,Arcasoy M: Karbamazepin alan olgularda kardiyak fonksiyonların değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi 32(3-4): 535-537,1993.
 35. Tütüncüoğlu S, Yüksel H, Tekgül H, Yünten N: What is your diagnosis? Tr J of Medical Sciences 23: 345-346, 1995.
 36. Tütüncüoğlu S, Tekgül H, Yünten N, Şener N: Çocukluk çağında iskemik inme. MN Klinik Bilimler 1: 20-26, 1995.
 37. Tütüncüoğlu S, Erermiş S, Aydın M, Özkul Y, Erciyes Ah: Serebral felçli olguların değerlendirilmesi. MN Klinik Bilimler 1: 28-32, 1995.
 38. Yünten N, Alper H, Tütüncüoğlu S, Öztürk L, Oran İ, Şener N: The isthmus of the cingulate gyrus: CT and MRI evaluation. Tr J Medical Sciences 25: 15-18, 1995.
 39. Tütüncüoğlu S, Gökşen D, Tekgül H, Şener N: What is your diagnosis? Tr J Medical Sciences 25: 227- 228, 1995.
 40. Tütüncüoğlu S, Tekgül H, Kayalıoğlu M, Duman Y, Yünten N: Parsiyel epilepsili çocuklarda 99m Tc- HMPAO beyin spect, EEG, MR bulguları. MN Klinik Bilimler 1: 1-3, 1995.
 41. Tütüncüoğlu S, Tekgül H, Demirtaş E, Tunçbay T: Konjenital musküler distrofi: 4 olgu sunumu. T Klin Pediatri 4(2): 76- 79, 1995.
 42. Tütüncüoğlu S: Çocukluk çağında inme. Ege Ped Bülteni 2(4): 179- 186, 1996.
 43. Tütüncüoğlu S, Özkınay F, Tekgül H, Özkınay C, Memiş A, Tolun A: Duchenne/ Becker muskuler distrofili hastalarda DNA analizi. Nörolojik Bilimler Dergisi 12(3-4): 339- 342, 1995.
 44. Tütüncüoğlu S, Ertürk L, Tekgül H, Moral Ar: Guillain Barre sendromlu olguların değerlendirilmesi. MN Klinik Bilimler 2/3: 34- 36, 1996.
 45. Aydınok Y, Egemen A, Çoker M, Tütüncüoğlu S, Kusin N: Prevalance of febrile convulsion 0-5 years age group children in a rural area in İzmir. Med J Ege University 6 (3-4):53- 56, 1996.
 46. Mavi E, Aydınok Y, Darcan Ş, Özkınay F, Tütüncüoğlu S, Keskinoğlu A: Partial di George anomaly: with branchial fistula. Med J Ege University 6 (3-4): 93- 96, 1996.
 47. Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Muhan A, Duman Y: Acute alternating hemiplegia: a case report. Turkish J Pediatr 38(4): 521-526, 1996.
 48. Tütüncüoğlu S, Tekgül H, Duman Y, Kayalıoğlu M, Şener N: Tc99m HMPAO- spect in patients with neuronal migration anomalies. Turkish J Nuclear Medicine 5: 165- 169, 1996.
 49. Tütüncüoğlu S, Özes İ, Tekgül H: Rolandik epilepsili olguların değerlendirilmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 9: 100- 107, 1995.
 50. Tütüncüoğlu S, Kantar M, Candan C, Tekgül H: Akinetic mutism due to diphenylhydantoin toxicity. Turkish J Pediatr 39: 403- 407, 1997.
 51. Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Çoker M, Küçüktaş A, Pabuççuoğlu A: Biotinidaz eksikliği: Klinik ve immunolojik özellikleriyle iki vakanın takdimi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi . 40: 285- 292, 1997.
 52. Yüksel H, Tütüncüoğlu S, Kültürsay N, Tekgül H, Akısü M: Yenidoğan konvülsiyonları. Ege Tıp Dergisi 36: 27- 31, 1997.
 53. Kütükçüler N, Tütüncüoğlu S, Yılmaz D, Akalın T, Kandiloğlu G: Subcutaneous granuloma annulare and IgA- IgG2 deficiency. Turkish J Pediatr 40: 279- 282, 1998.
 54. Tekgül H, Tütüncüoğlu S: Korpus kallosum anomalileri. Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi. 10: 109- 119, 1996
 55. Oral R, Tansuğ N, Akısü M, Özunan İ, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Kültürsay N: Ağır asfikside multi-organ disfonksiyonu: Antenatal bakımın önemi. Perinatoloji dergisi 3 (3-4): 54-57, 1995.
 56. Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S: Psödotümör serebri. Ege Pediatri Bülteni 4 (1-2): , 1997
 57. Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S: Pediatrik nörolojide yenilikler Ege Pediatri Bülteni 4 (1-2): 19-22, 1997
 58. Dizdarer G, Özkızıltan S, Tekgül H, Tütüncüoğlu S: Drooling (Salya Akması). Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi;11:2-3, 1997
 59. Tekgül H, Kütükçüler N, Çağlayan S, Tütüncüoğlu S: The pro – inflammatory cytokines, lymphocyte subsets and intravenous immunoglobulin therapy in Guillain- Barre syndrome. Turkish J Pediatr 40: 357- 363, 1998.
 60. Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S :Chronic inflammatory demyelinating polyneuropathy. Medical Journal of Ege University 8 (3-4): 81-82,1998 .
 61. Pabuçcuoğlu A, İplikçi G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Dizdarer G, Akil İ: Motor mental gelişim geriliği ve/veya epilepsi olgularında biyotinidaz eksikliğinin araştırılması. Ege Tıp Dergisi 37 (3-4):109-112, 1998
 62. Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S; Headache in childhood. Medical Journal of Ege University 8 (3-4):49-51, 1998. 
 63. Tekgül H, Vardar F, Köse S, İber M, Dizdarer G, Kirazlı T, Tütüncüoğlu S:Sequelae due to bacterial meningitis in childhood. İnfeksiyon Dergisi 13 (1): 17- 20, 1999.
 64. Tütüncüoğlu S: Çocukluk çağında başağrısına yaklaşım.Galenos 3 (32): 44-48,1999.
 65. Tekgül H, Tütüncüoğlu S, Kütükçüler N: Febril konvülsiyon geçiren çocuklarda serum immunoglobulin D düzeyleri. Ege Pediatri Bülteni 6 (3): 123- 125, 1999.
 66. Tekgül H, Dizdarer G, Yalman O, Şener N, Yünten N, Tütüncüoğlu S: Associated brain abnormalities in patients with corpus callosum anomalies. Turkish J Pediatr 41: 173-80, 1999.
 67. Tekgül H, Tütüncüoğlu S: Progressive encephalopathy with edema, hypsarrhytmia, and optic atrophy (PEHO syndrome) in a Turkidh child. Turkish J Pediatr 2000: 42 (3): 246-249.
 68. Ercan Es, Dizdarer G, Tütüncüoğlu S: Epileptik ve psikojenik nöbetleri olan çocuk ve ergenlerin psikiyatrik, ailesel ve sosyodemografik özellikler bakımından karşılaştırılması. Ege Pediatri Bülteni, 8:21-26, 2001.
 69. Tekgül H, Serdaroğlu G, Oksel F, Genç Ş, Demirtaş E, Memiş A, Tütüncüoğlu S: Recurrent focal myositis: a case report:. Med J Ege University 11 (1): 27-19, 2001.
 70. Serdaroğlu G, Tekgül H, Sarıoğlu B, Oksel F,Tütüncüoğlu S: Menkes hastalığı: Olgu sunumu. PGM Pediatri 1(2): e20, 2001.
 71. Dizdarer G, Tekgül H, Tütüncüoğlu S. Risk factors for seizure recurrence in epileptic children after withdrawal of antiepileptic drugs. Epilepsi 7(1-2): 29-34, 2001. 
 72. Serdaroğlu G, Tekgül H, Sarıoğlu B, Demirtaş E, Yünten N, Tütüncüoğlu S: Leigh’s syndrome: A report of four cases. DEU Tıp Fakültesi Dergisi, 15: 255- 259, 2001. 
 73. Serdaroğlu G, Tekgül H, Sarıoğlu B, Oksel F,Tütüncüoğlu S: Çocukluk çağı epilepsilerinde Lamotrigin tedavisi. . Ege Pediatri Bülteni, 8:189-193, 2001.
 74. Erermiş S, Büküşoğşu N, Tütüncüoğlu S, Oksel F: Çocukluk çağı baş ağrılarının psikososyal açıdan değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 40: 23-26,2001. 
 75. Sarıoğlu B, Serdaroğlu G, Tekgül H, Oksel F, Tütüncüoğlu S: Çocukluk çağı epilepsilerinde vigabatrin tedavisi. Epilepsi, 7(1-2): 24- 28,2001.
 76. Çoker M, Gökşen D, Serdaroğlu G, Büyükinan M, Şen T, Darcan Ş, Tekgül H, Gökben S. 4 OH Bütirik Asidüri: Vigabatrin Tedavisi ile İzlem. Türkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2005; 1(10):6-8. 
 77. Ülger Z, Tosun A, Rala S, Serdaroğlu G, Üretmen Ö, Darcan Ş, Tekgül H, Gökben S. Çocuklarda idiopatik orbital myozit: Bir vaka takdimi. Çocuk sağlığı ve Hast Dergisi 2006; 49: 117-120. 
 78. Gökben S, Serdaroğlu G, Polat M, Kitiş Ö, Tosun A, Tekgül H. Akut nekrotizan ensefalopati: İki olgu sunumu. Ege Pediatri Bülteni. 2008; 15: 35-38. 
 79. Coker M, Kalkan-Uçar S, Kitiş O, Uçar H, Gökşen-Simşek D, Darcan S, Gökben S. Salla disease in Turkish children: severe and conventional type. Turk J Pediatr. 2009 Nov-Dec;51(6):605-9.
 80. Çam M, Serdaroğlu G, Yılmaz Ş, Tekgül H, Gökben S. Unilateral reküren izole hipoglossal sinir paralizisi. Ege Pediatri Bülteni 2009; 16[1): 59-62. 
 81. Hazan F, Aykut A, Serdaroğlu G, Gökben S, Akın H, Çoğulu Ö, Özkınay F. Angelman sendromu: bir olgu sunumu. Ege Tıp Dergisi/ Ege Journal of medicine. 2009; 48(3): 195-198. 
 82. Gökben S. Çocukluk çağı epilepsileri. Actual Medicine. 2010; 18[3): 26-29. 
 83. Gökben S, Arıkan Ç, Yılmaz S, Serdaroğlu G. Wilson hastalığı, herediter esansiyel tremoru taklit eder mi? Ege Pediatri Bülteni. 2010, 17(2): 61-62.
 84. Tekin HG, Yılmaz S, Güner D,Serdaroğlu G, Tekgül H, Gökben S. Psikotik davranışlar ve insomninin nadir bir sebebi: Anti- NMDA resptör ensefaliti. Türkiye Klinikleri J Pediatr 2014; 23(2): 100-4. 
 85. Tekin HG, Serdaroğlu G, Gökben S. Gastro-özofegeal hastalık ilişkili distoni: Sandifer sendromu. The Journal of Pediatric Research. 2014; 1(2): 99-100. 
 86. Akçay A, Yılmaz S, Serdaroğlu G, Tekgül H, Gökben S. A Rare Presentation of Conversion Disorder: Palpebral Ptosis. The Journal of Pediatric Research. 2014; 1(1):33-35. 
 87. Yilmaz S, Serdaroğlu G, Şen S, Gökben S. Neurobrucellosis presenting with bilateral facıal nerve palsy and peripheral neuropathy. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2015;24(1):18-21. 
 88. Akçay A, Yılmaz S, Gökben S, SerdaroĞlu G, Tekgül H. Neurological and developmental outcome of children with neonatal hypoglycemic seizures. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4(1):37-43. 
 89. Baytunca MB, Percinel İ, Gazeteci H, Serdaroglu G, Gokben S. Landau-Kleffner sendromu. The Journal of Pediatric Research 2015;2(1):42-5. 
 90. Akçay A,Yılmaz S, Tanrıverdi S, Köroğlu Ö, Yalaz M, Kültürsay N, Gökben S, Tekgül H, Serdaroğlu G. Akut Beyin Hasarlı Yenidoğanlarda Eş ZamanlıAmplitüd EEG ve Konvansiyonel EEG’nin Karşılaştırılması.The Journal of Pediatric Research 2015.
 91. Tekin H,Yılmaz S, Gökben S, Serdaroğlu G, Tekgül H. Aicardi Sendromu: Nadir Görülen Bir Nörolojik Hastalık. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2015;24(3):112-6. 
 92. Tekin GH, Gökben G, Serdaroğlu G. Yüksek doz kafur alımına bağlı nöbet. Turk Pediatri Ars 2015; 50: 248-50. 
 93. Balkan S, Yılmaz S; Özbaran B, Erermiş S, Gökben S;, Tekgül H ,Serdaroğlu G. Çocukluk Çağı Epilepsilerinde Çocuk Yaşam Kalitesi:Hastalık Eğitiminin Rolü. The Journal of Pediatric Research 2015; 2(3):144-51. Gökben S. Yenidoğanda Status Epileptikus. Turkiye Klinikleri J Neurol-Special Topics 2016;9(3):75-80. 
 94. Gazeteci Tekin H, Gökben S, Serdaroğlu G. Yüksek doz kafur alımına bağlı nöbet. Turk Pediatri Ars 2015; 50: 248-50. 
 95. Gazeteci Tekin H, Köse S,Gökben S,Erermiş S,Turhan T, Tekgül H, Keskin Yılmaz S, Aktan G. The Effect of Vagal Nerve Stimulation on the Quality of Life in Pediatric Cases. The Journal of Pediatric Research. 2017, 4(3): 137-142. 
 96. Gazeteci Tekin H, Gökben S, Yılmaz S, Serdaroğlu G, Tekgül H. Gastrik By-pass Cerrahisi Sonrası Gelişen Polinöropati. J Pediatr Res 2017;4(4):239-41DOI: 10.4274/jpr.96658 
 97. Gökben S, Şimşek E. Akut güçsüzlük ve motor kayıp ile başvuran çocuğa yaklaşım. Approach to Child with Acute Weakness and Motor Loss. Turkiye Klinikleri J Pediatr Sci 2018;14(1):105-10. 
 98. Tekin HG, Gökben S, Yılmaz S, Tekgül H, Serdaroğlu G. Sturge-Weber Syndrome Type III. J Pediatr Res 2018;5(2):103-5. 
 99. Gürkan F, Gökben S,Serin HM, Yılmaz S, Aktan G, Tekgül H. Determining Risk Factors of Epilepsy in Children with Cerebral Palsy: A Retrospective Study. J Pediatr Res 2018;5(2):76-81 
 100. Serin HM , Şimşek E,Kanmaz S, Demirkılınç Biler E, Üretmen Ö, Yılmaz S, Aktan G, Tekgül H, Gökben S.Çocuklarda İntrakraniyal Hipertansiyon: Etiyolojik, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):89-95 DOI: 10.5336/pediatr.2018-61528 
 101. Tekin HG, Gökben S, Serdaroğlu G. Extreme delta brush activity: Could it be a marker for early diagnosis and prognosis of anti- NMDA (N-methyl-D-aspartate) encephalitis? Turk Pediatri Ars. 2019 Mar 1;54(1):61-65. 
 102. Serin HM, Şimşek E, Kanmaz S Demirkılınç Biler E,Üretmen Ö, Sanem Yılmaz,Aktan G,Tekgül H, Gökben S.Çocuklarda İntrakraniyal Hipertansiyon: Etiyolojik, Klinik Özellikler, Tedavi ve Prognoz. Turkiye Klinikleri J Pediatr 2018;27(3):89-95. 
 103. Gökben S, Kanmaz S. Akut ensefalopatide elektroensefalografi bulguları. Canpolat M, Kumandaş S, editörler. Çocukluk Çağında Elektroensefalografi. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2019. p.147-56
 104. Tekin H, Tekgül H, Yılmaz S, Arslangiray D, Reyhan H, Serdaroğlu G, Gökben S. Prevalence and severity of malnutrition in pediatric neurology outpatients with respect to underlying diagnosis and comorbid nutrition and feeding related problems. The Turkish Journal of Pediatrics 2018; 60: 709-717. 
 105. Serin HM, Yılmaz S, Kanmaz S, Şimşek E, Aktan G, Tekgül H, Gökben S. A rare cause of brachial plexopathy: hereditary neuralgic amyotrophy.Turk Pediatri Ars. 2019 Sep 25;54(3):189-191.
 106. Tekin HG, Yılmaz S, Aktan G, Gökben S. De Novo CHRNE Mutation: Congenital Myasthenic Syndrome. J Pediatr Res 2019;6(4):356-8. 
 107. Serin HM, Şimşek E,Kanmaz S,Yılmaz S,Aktan G,Tekgül H,Gökben S. Edinsel Demiyelinizan Sendrom:Tek Merkez Deneyimi. İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2019;9(2):93-100 
 108. Tekin H, Demir M, Aktan G, Tekgül H, Gökben S.The case of pyridoxine dependent epilepsy misdiagnosed as non-ketotic hyperglycinemia. The Turkish Journal of Pediatrics. 2019; 61: 599-603. 
 109. Tekin H, Yılmaz S, Tekgül H, Gökben S, Aktan G. Dropped head related lamin A/C associated congenital muscular dystrophy case; previously defined as emerydreifuss muscular dystrophy. Turk J Pediatr. 2020; 62(1):130-135. 
 110. Hepsen MS, Yılmaz S, Şimşek E, Kanmaz, Aykut A, Durmaz A, Aktan G, Tekgül H, Gökben S. Dirençli Epilepsinin Tedavi Edilebilir Bir Nedeni: Piridoksin Bağımlı Epilepsi Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi 2020, s: 1-4. 
 111. Gökben S, Hepsen SM. Kalıtsal Metabolik Epilepsiler. Kumandaş S, Canpolat M, editörler. Çocukluk Çağı Epilepsileri. 1. Baskı. Ankara: Türkiye Klinikleri; 2020. p.64-71.