Febril Konvilziyon (Ateşli Havale)

Febril konvülziyon (Ateşli havale) nedir? Febril konvülziyon 6ay-5 yaş arasındaki çocuklarda, ateşe bağlı ortaya çıkan, yaşa bağımlı nöbetlerdir. Belli bir yaş aralığında ..

Migren

Migren

MİGREN Migren nedir? Beyin damarlarında geçici genişleme ve bazı inflamatuvar kimyasal aracı maddelerinartışı sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı başağrısıdır. Başağrıları ataklar şeklinde gelir, başağrısı atakları arasında ...

Epilepsi

EPİLEPSİ Nöbet Nedir? Beyin hücrelerinin yani nöronların anormal, artmış aktiviteleri sonucu, kişinin bilincinde ve hareketlerinde görülen değişikliklerdir. Nöbetler, ataklar halinde gelir. Atak aralarında, hastada belirti görülmez. Epilepsi nedir?

Psikomotor Gelişim

Çocuklar hem büyüme hem de gelişme gösteren özel canlılardır. Doğumdan sonra kiloalır, boyları uzar, başları büyür. Büyüme ile birlikte yeni beceriler kazanırlar; bu gelişime psiko motor veya nöromotor gelişme denir.