Psikomotor Gelişim

Yazar: admin

ÇOCUKLARDA NÖROMOTOR GELİŞİM Çocuklar hem büyüme hem de gelişme gösteren özel canlılardır. Doğumdan sonra kilo alır, boyları uzar, başları büyür. Büyüme ile  birlikte yeni beceriler kazanırlar; bu gelişime psiko motor veya nöromotor gelişme denir. Gelişme dört ana alanda olur:  Kaba motor gelişme: baş kontrolü, dönme, oturma, emekleme, ayakta durma yürüme, merdiven çıkma gibi  özellikler bu grupta yeralır.  İnce motor gelişme: Küçük kaslarla yapılan becerileri kapsar, göz hareketleri, el…

Febril Konvilziyon (Ateşli Havale)

Yazar: admin

Febril konvülziyon (Ateşli havale) nedir? Febril konvülziyon 6ay-5 yaş arasındaki çocuklarda, ateşe bağlı ortaya çıkan, yaşa bağımlı  nöbetlerdir. Belli bir yaş aralığında görülür. Ateşin nedeni çocukluk çağında görülen herhangi bir enfeksiyon olabilir. Görülme sıklığı nedir?  Febril konvülziyon,  5 yaşın altındaki yüz çocuğun  2 ila 5’inde görülür.  Febril konvülziyon neden olur?  Bazı ailelerde febril konvülziyona genetik bir yatkınlık söz konusudur. Ailede, başka bireylerde de, çocukken febril nöbet geçirme öyküsü vardır. Febril konvülziyon genetik geçişli olan, birden fazla genle…

Migren

Yazar: admin

MİGREN Migren nedir?  Beyin damarlarında geçici genişleme ve bazı inflamatuvar kimyasal aracı maddelerinartışı  sonucu oluşan uzun süreli ve tekrarlayıcı başağrısıdır.  Başağrıları ataklar şeklinde gelir, başağrısı atakları arasında, hasta tamamen normaldir, yakınması yoktur. Migren başağrısında,  belli bir dönem başağrıları sık gelir, daha sonra ağrısız bir dönem olur. Hastalık iyilik ve kötülük dönemleri ile seyreder.  Migrende genetik yatkınlık var mıdır?  Evet. Migren gelişiminde hem genetik faktörler hem de çevresel faktörler sorumludur. Migrenli hastaların ailelerinde,…

Epilepsi

Yazar: admin

EPİLEPSİ Nöbet Nedir?   Beyin hücrelerinin yani nöronların anormal, artmış aktiviteleri sonucu, kişinin bilincinde ve hareketlerinde görülen değişikliklerdir. Nöbetler, ataklar halinde gelir. Atak aralarında, hastada belirti görülmez.   Epilepsi nedir?   Beyin hücreleri, doğuştan gelen özellikler (Genetik nedenler) veya sonradan olan hasarlanmalar sonucu, kendi başına, kolayca anormal elektriksel aktivite oluşturur hale gelebilirler. Artmış elektriksel aktivite nöbetlere yol açar. Nöbetlerin tekrarlayıcı…